– Voorwaarden

Skyline Bonairepier

Skyline Bonairepier

Short/Long Stay Sub 7
Bonairepier 7, 1339 KG Almere Nederland
Email: info@bedandbreakfast-sub7.com  Tel:**31(0)6-50498995
ING-Bank 5370088 IBAN: NL78INGB0005370088 BIC: INGBNL2A
Inschrijving KvK 32148476
BTW-idnr:NL078000105B01
Algemene Voorwaarden en Huisregels 2018

Levering
Persoonlijke beschikking over het geboekte appartement Sub 7 en/of studio 7 Up,
gelegen in het pand aan de Bonairepier 7 te Almere
De ruimtes zijn gestoffeerd, gemeubileerd en volledig ingericht.
De inboedel is op het moment van de incheck, de gast/boeker bekend.
Boeking is, tenzij anders overeengekomen,  inclusief:
– gebruik aanwezig  bed-, bad-, keukenlinnen
– de op factuur genoemde diensten en/of  zaken
– normaal gebruik, volgens Nibud gegevens/normen, van gas-, water, elektra, verwarming
– gebruik koelkast, hete lucht/magnetron oven, koffie-water-eierkoker,  wifi, kookplaat
kookgerei en serviesgoed

Kosten

De kosten zijn van te voren afgesproken en/of staan op de factuur vermeld.
Leveringen/bestellingen zonder/na  factuur en/of  tijdens verblijf, dienen op moment van leveringen/bestellingen contant afgerekend te worden.
De kosten zijn inclusief BTW tenzij anders overeengekomen.
Indien noodzakelijk, worden tussentijdse opgelegde, BTW tarief wijziging toegepast op de afgesproken kosten.

Reservering en betaling

Reserveringen zijn definitief op het moment van bijschrijven op bankrekening NL78INGB0005370088 van 50% van het factuurbedrag,
tenzij, zoals bij longstay/langverblijf/praktijk-/vergaderruimte, uitsluitend schriftelijk, anders overeengekomen.
Op de dag van incheck/ingebruikname, dient het totale factuurbedrag te zijn voldaan door een bijschrijving op de bankrekening of door contante betaling.
Er is geen pinautomaat aanwezig. Er wordt een kopie gemaakt van de ID van de gasten en/of gegevens overgeschreven.
Bij afzegging/annulering wordt het betaalde (reservering-)bedrag teruggestort zodra er een definitieve boeking is gedaan voor de zelfde periode.
Van deze regel kan alleen worden afgeweken na uitdrukkelijke en schriftelijke overeenstemming met de uitbater.

In- en uitcheck

Bij de incheck worden de ID gegevens genoteerd of een kopie gemaakt van de geldige I.D. kaart/rijbewijs/paspoort.
Tenzij nadrukkelijk anders overeengekomen is de:
incheck vanaf 16.00 uur
uitcheck voor 12.00 uur

Overmacht

In geval van overmacht of andere noodzakelijkheden kan de uitbater de gereserveerde periode stuiten om vrij te kunnen beschikken over de ruimtes.
Restitutie van de reeds door de betreffende gast betaalde kosten voor o.a. de (nog) niet genoten overnachtingen/verblijfperiode/ontbijt zullen bij uitcheck direct plaatsvinden.

Sleutel(s)
Op het moment van toegangsleutel(s)-overdracht is de gast een borgbedrag verschuldigd, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
Vervangingskosten per sleutel zijn € 50.
Het  borgbedrag zal op het moment van inlevering van de sleutel(s) doch uiterlijk bij de uitcheck aan de gast teruggeven/per bank teruggeboekt worden.
Het borgbedrag is ter dekking van slotreparatie/sleutelvervaardiging ontstaan door verlies, diefstal of beschadiging van de sleutel(s) en/of het(de) slot(en).

Huisregels
Het voor de gast aanwezige welkom geschenk is duidelijk aangegeven en gratis.
Alle niet roerende en eventueel onroerende zaken in/aan de accommodatie kunnen de gasten zich alleen dan
toe-eigenen zoals hierna genoemd.
De toe-eigening/levering kan alleen plaatsvinden na betaling van de koopsom.
De koopsom wordt door de uitbater kenbaar gemaakt.
De koopsom wordt direct betaald aan de uitbater van de accommodatie.
Gebruik van servies, bestek en keukenmiddelen is gratis.
Bij gebruik van de keuken/kitchenette, dient het gebruikte, dagelijks schoon achtergelaten te worden.
Bij longstay is het wenselijk dat de gast wekelijks te ruimtes schoonhoud.
De accommodaties zijn voorzien van een werkkast met schoonmaakmiddelen en –gerei.
Hierover kan de gast vrijelijk beschikken.

Afval voert de gast zelf af naar het afvalsysteem aan het begin van de Bonairepier.
Bij (geluid-)overlast en/of illegale en/of de normen van fatsoen overschrijdende activiteiten veroorzaakt door de gast(en) is de uitbater gerechtigd om verder gebruik en toegang van de accommodatie te ontzeggen,
zonder restitutie van betaalde overnachtingen, ontbijten, arrangementen, fietshuur en andere
(vooruit-)betalingen.
Bij veroorzaakte schade dient deze direct gemeld te worden aan de uitbater.
De veroorzaakte schade dient direct vergoed te worden aan de uitbater.
De gast zorgt zelf via eigen verzekering gedekt te zijn tegen schade veroorzaakt door o.a. brand, diefstal, roekeloos eigen gedrag, onheil van buitenaf.
Schade ontstaan door overmacht zoals stroomuitval, overstroming, onderbreking watertoevoer enz. vallen buiten de aansprakelijkheid van de uitbater.
De gast dient voor zover bij machte, ten alle tijden schade aan lijf en goed van en aan zichzelf en anderen te voorkomen.

Niet toegestaan:

– roken binnen het pand
– kaarsen te branden en/of open vuur binnen het perceel
– verblijf van huisdieren, anders dan na vooroverleg
– verblijf, bezoek en/of gebruik van faciliteiten door niet betalende gasten
– de sleutel(s) aan anderen en/of  niet betalende gast ter hand te stellen
– onbetaald en zonder toestemming bezittingen van anderen toe te eigenen
– overlast, bedoeld schade aanbrengen, dreigementen te uiten en/of uit te voeren
– parkeren van voertuigen op de Bonairepier, anders dan kortstondig om te laden en te lossen
– de internetverbinding te gebruiken voor illegale en/of de normen van fatsoen overschrijdende activiteiten

Longstay/langverblijf/praktijkruimte:

Er is sprake van longstay/langverblijf/praktijk-/vergaderruimte, als deze is vermeld op de factuur of anderszins schriftelijk is vastgelegd.
Indien inclusief gebruik kookfaciliteiten:
Het  is van belang om tijdens het koken op de kookplaat van de kitchenette en gebruikmakend van het voorhanden zijnde kookgerei, schade zoals door vet, rook, geur of inbranden op en rond de kitchenette te voorkomen.
Bij de longstay is inbegrepen, tenzij hiervan nadrukkelijk en schriftelijk is afgeweken:
– gebruik van bed-, bad-, keukenlinnen

Gebruik wastoren
Gasten van appartement Sub 7 hebben de mogelijkheid om, tegen vergoeding, gebruik te maken van de wastoren.
Het vastgesteld bedrag dat ter dekking dient voor  het gebruik van: wasmachine, droogmachine,water-, elektragebruik, geleverde waspods, slijtage en gebruik-frequentie is vermeld op de factuur of is anderszins schriftelijk vastgelegd.
Voor de term “normaal gebruik” wordt de Nibud-norm gehanteerd.

Fietsgebruik
Levering (indien er een fiets voorhanden is)
Persoonlijk gebruik van de fiets met overhandiging van de sleutel(s)
Voorwaarden
Gebruikssom evenals het borgbedrag worden voldaan op het moment van de geboekte periode voor het fietsgebruik.
Het borgbedrag wordt teruggegeven op moment van het einde van de betaalde fietsgebruik periode en/of bij de uitcheck.
Indien er een borgverklaring is, wordt het borgbedrag alleen teruggegeven na inlevering van de borgverklaring tezamen met de fiets en -sleutel.
Bij schade aan en/of veroorzaakt met of verlies/diefstal van de fiets, dient de totaalsom van alle schade vergoed te worden.
De uitbater zal naar alle redelijkheid tot een schadebedrag komen.
De vervangwaarde van de fiets is € 500
De fietsgebruiker dient zichzelf voor alle noodzakelijkheden te verzekeren en/of verzekerd te zijn.
Elke verantwoordelijkheid, veroorzaakt tijdens of door het fietsgebruik, is voor de uitbuiter/fietseigenaar, uitgesloten. De betaalde borg zal in mindering worden gebracht op het totaalbedrag van de schade of het verlies.

Gasten kunnen vragen naar gewenste en hierboven niet genoemde extra diensten.